Newsletter - üzleti feltételek

A hírlevélbe való belépéskor a weboldal látogatója vállalja, hogy a személyes adatokat marketing célokra használja.

A személyes adatok feladója és feldolgozója a NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice. IČO: 50590502. Email: info@ekokapszula.hu

A feladó a személyes adatok az 1.sz. 18/2018 a személyes adatok és folyamatok védelméről csak a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatokat használhatja.

A feladó a szokásos látogatók személyes adatait kezeli. A látogató személyes adatait megőrzi a feladó információs rendszerében mindaddig, amíg a látogató el nem hagyja a hírlevél leiratkozását.

Ha egy látogató nem ért egyet az adatfeldolgozással a marketing célokra, akkor a látogató bármikor kifejezheti elitélését, például egy üzenet küldésével a feladó e-mail címére, amely a hírlevél leiratkozásáról, vagy az e-mailben található hivatkozásra kattint.

A marketing célokra használt személyes adatokat harmadik felek nem teszik közzé.

A látogatónak joga van és lehetősége van személyes adatok frissítésére, például e-mailben.

A látogatónak joga van ahhoz, hogy a feladótól megkapja a látogató személyes adatait a feladó információs rendszerében. A látogatónak joga van hozzáférni ezekhez az adatokhoz, valamint az adatok feldolgozásához, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, a személyes adatok tárolásáig, függetlenül attól, hogy automatizált egyedi döntéseket tartalmaz-e, beleértve a profilalkotást is.

A látogató megkövetelheti a feladótól, hogy javítsa vagy adja hozzá a látogatóval kapcsolatos hiányos személyes adatokat. A látogató kérheti személyes adattai törlését vagy korlátozhatja az ilyen adatok feldolgozását. A látogató kifogást emelhet a személyes adatok feldolgozásával szemben is.

A látogatónak joga van ahhoz, hogy a feladó korlátozza személyes adatainak feldolgozását, amennyiben a látogató a személyes adatok helyességét kifogásolja azon időszak alatt, amely lehetővé teszi a küldő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A látogatónak joga van arra, hogy a feladójához átadott személyes adatokat megszerezze, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. A látogatónak joga van személyes adatokat továbbítani egy másik üzemeltetőnek, ha ez technikailag lehetséges.

Ha egy személy gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul feldolgozzák, a látogató személyes adatvédelmi eljárást kezdeményezhet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

Értékelések