Általános szerződési feltételek

1. Információk

Ezek az üzleti feltételek a www.ekokapszula.hu oldalon megkötött szerződésekre vonatkoznak az eladó és vevő között a Tt. 102/2014sz. fogyasztóvédelmi  törvény értelmében.

Eladó: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 040 23 Košice, Szlovákia. Azonosítószám: 50590502, Adószám: 2120382396, Közösségi adószám: SK2120382396. Tel. +36 206 110 598 (8:00-13:00), e-mail: info@ekokapszula.hu.

Az oldalon feltüntetett árak a termék végleges vételárát jelölik (beleértve az 27% ÁFÁ-t).

Hogyan küldjünk vissza csomagot a Csomagküldö.hu segítségével?

A csomagot kézbesítse/hozza a helyszínre amelyik támogatja a “Reklamációs asszisztens szolgáltatás". A helyszínen öntől fogják kérni a mi ID számunkat: 93206430
Ez a szolgáltatás ingyenes, a visszaküldés árát a csomagért mi fizessük.

Helyszínek listája: https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

A vevővagy fogyasztó, aza természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozói tevékenysége vagy hivatása tárgyának keretén belüljár el. A vállalkozói alany vásárláskor a Kereskedelmi törvénykönyv Tt. 513/1991 rendeleteszerint jár el.

A fogyasztóvédelem szerve a kassai kerületben a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Vrátna 3, 043 79 Košice 1.

2. Megrendelés és a szerződés létrejötte

A Polgári törvénykönyv értelmében avevő által kitöltött megrendelés és annak elküldése az eladó eshopban levő kínálatáraa szerződés megkötésének tekintendő. A szerződés megkötése az eladó részérőla megrendelés igazolásával jön létre.

3. Áru díja

Az eshopban feltüntetett összes áru díja végleges, beleértveaz összes ÁFÁ-t. Az eladó ÁFA fizető. Az áru díja nem tartalmazza a kézbesítési költségeket. Ezek a kosárban a /szallitas.html oldalon vannak feltüntetve még a megrendelés befejezése előtt, ahol a vevő látja a teljes összeget,beleértvea kézbesítési költségeket is.

Az összes honlapon feltüntetett akció a készlet erejéig tart.

A vevő tudomásul veszi, hogy létrejöhet olyan eset, amikor az eladó és vevő között nem jön létre a szerződés főleg akkor, ha az eladó belső információs rendszere vagy személyzet hibája miatt a vevő rossz áron feltüntetett árut rendel meg.  Ilyen esetben az eladó jogosult a szerződéstől elállni akkor is, miután a vevő az eladótól igazoló e-mailt kapott a megrendelésről.  Példák a hibás ár megjelenítésére főleg, de nem kizárólagosan a köv. esetekben:

  • az áru díja első látásra helytelen (pl. nem ábrázolja a vételárat vagy a megszokott árat),
  • az áru díja hiányzik, esetleg egy vagy több számjegy van
  • a kedvezmény nem több, mint 50%.

Ha kétsége van az áru kedvezményét illetően, a vevő köteles kapcsolatba lépni az eladóval és az ár helyességét ellenőrizni.

4. Áru kifizetése

Az eladó a /szallitas.html oldalon feltüntetett fizetési módokat fogadja el.

Az eshopban levő megrendelés része a vevőáltal megrendelt áru megfizetése.

5. Áru kézbesítése

A termék általános kézbesítési ideje a következő munkanap. Ha változás történik a kézbesítés idejében, az eladó értesíti a vevőt.  Előfizetés esetén az eladó az árut csakis az összeg számlára való ráíráskor küldi a vevőnek.

Az áru átvettnek van tekintve, ha a vevő vagy általa meghatározott harmadik személy (szállító kivételével) átveszi a megrendelt áru összes részét vagy ha a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut  külön kézbesítik, a legutolsó rész kézbesítésekor, b) több részből álló árut kézbesítésekor a legutolsó darab átvételekor, c) az árut ismételten korlátozott időben kézbesíti, az utolsó rész átvételekor.

6. Reklamációs szabályzat

Az eladó felel azokért a hibákért, amelyekért az áru a vevő általi átvételkor rendelkezik. Használt tárgyak esetében nem felel a használatból vagy elhasználásából eredő károkért. Alacsonyabb áron történő értékesítés esetén nem felel olyan kárért, ami miatt az alacsonyabb árban megállapodtak. Ha nincs szó gyorsan romlandó vagy használt tárgyakról, az eladó felel azokért a hibákért, amelyek a garancia ideje alatt keletkeznek (jótállás).

Az új árura vonatkozó garancia ideje 24 hónap, amely az áru vevő általi átvétel napjától számítódik. A használt árura vonatkozó garancia ideje 12 hónap. Ha az árun, annak csomagolásán vagy használati utasításán fel van tüntetve a szavatosság, a garancia ennek az időtartamnak a lejárta előtt nem végződhet.

A garancialevél a vevő kérésére van kiállítva. A reklamáció érvényesítéséhez elég a vásárlást igazoló bizonylat.

Ha az áru eltávolítható hibával rendelkezik, a vevő jogosult arra,hogy a hibát díjmentesen, időben és megfelelően eltávolítsák. Az eladó köteles a hibát felesleges késedelem nélkül eltávolítani.

A vevőnek azonban nem kéne a hibás áruttovább használni. Ha olyan hibákról van szó, amelyek a vásárlás után keletkeznek, azokat felesleges késedelem nélkül kell kifogásolni, legkésőbb azonban a garancia lejárta előtt. A garancia idejének lejárta után a reklamációra vonatkozó jog megszűnik.

Adott anyagra jellemző elhasználódás nincs hibaként  értelmezve. Nem beszélünk hibáról, ha az eladott tárgy jellegéből adódik, hogy annak élettartama rövidebb, mint a garancia ideje és általános használat esetén még a garancia idejének lejárta előttbekövetkezik annak teljes elhasználása.

A vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti a tárgy cseréjét vagy ha a hiba a tárgy bizonyos részét érinti, a hibás rész cseréjét azzal, hogy az eladónak nem keletkezik aránytalan költsége az áru értékére vagy a hiba súlyosságára való tekintettel. Az eladó a hiba eltávolítása helyett kicserélheti az árut, ha ezzel nem okoz komoly nehézségeketa vevőnek. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani és akadályozza a tárgy helyes rendeltetését, a vevő jogosult az áru cseréjére vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok megilletik a vevőt, ha eltávolítható hibákról van szó, és a vevő a javítás utáni ismételt előfordulás vagy több hiba miatt a tárgyat szabályosan nem használhatja. Ha eltávolíthatatlan hibáról van szóa vevő arányos kedvezményre jogosult.

A hibák felelősségéből eredő jogok az eladónál  a köv. címen érvényesítendők:NajTrades.r.o., Hroncova 1, 040 01 Košice. Ha a garancialevélen garancia szerviz van feltüntetve, amely az eladó helyén vagy a vevőhöz közeli helyen van, a vevő a garancia szervizben érvényesíti jogát. A garancia szerviz köteles a hibát legkésőbb 30 napon belül megjavítani.

Ha csere következik be, a garancia ideje az új áru átvételétől számítódik. Ugyanez érvényes a garancia alatt levő alkatrész cseréjére.

A reklamáció intézése alatt a reklamációs eljárás befejezése értendő a megjavított termék átadásával, cseréjével, értékének visszaadásával, arányos kedvezmény kifizetésével, írásbeli felszólítás a teljesítés átvételére vagy annak indokolt elutasítása.

A reklamáció érvényesítésekor az eladó határozza meg a reklamáció intézésének módját azonnal, vagy bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül. Indokolt esetekben, ha a termék bonyolult műszaki értékelése szükséges, legkésőbb 30 napon belül. A reklamáció intézési módjának meghatározása után a reklamációt később is el lehet intézni, ez azonban nem lehet 30 naptól több. Az időszak lejárta után a vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a termék cseréjére.

Ha a vevő a reklamációt a vásárlástól számított 12 hónapon belül érvényesítette, az eladó a reklamáció elutasítását csakis szakmai elbírálás alapján utasíthatja el. A szakmai elbírálás eredményére való tekintet nélkül nem igényelheti a vevőtől az elbírálás költségeinek megtérítését. Az eladó köteles a vevőnek másolatot nyújtani a reklamációt elutasító szakmai elbírálásról a reklamáció intézésétőlszámított 14 napon belül. Ha a vevő a reklamációt a vásárlástól számított 12 hónap után érvényesítette, az eladó a reklamáció dokumentumábanfeltünteti, hogy a vevő a terméket kinek küldheti szakmai elbírálásra. Ha a terméket szakmai elbírálásra küldték, a többi vele összefüggő költséget az eladó viseli tekintet nélkül az elbírálás eredményére. Ha a vevő a szakmai elbírálással bizonyítja az eladó hibafelelősségét, a reklamációt újból érvényesítheti. A szakmai elbírálás ideje alatt a garancia ideje nem számítódik. Az eladó köteles a vevőnek a reklamáció érvényesítése alatti14 napon belül megtéríteni az összes szakmai elbírálással kapcsolatos költséget. Az újonnan érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani.

Az eladó a reklamáció érvényesítésekor köteles a vevőnek bizonylatot kiadni. Ha a reklamációt emailben küldték, az eladó köteles a reklamáció bizonylatát azonnal elküldeni a vevőnek. Ha ezt a bizonylatot azonnal nem lehet kézbesíteni, késedelem nélkül kell neki elküldeni, legkésőbb azonban a reklamáció intézésének bizonylatával együtt. A reklamáció érvényesítésének bizonylatát nem kell kézbesíteni, ha a vevő bizonyítani tudja a reklamáció érvényesítésének más módját.

7. Áru visszaadása- szerződéstől való elállás ok megadása nélkül

A vevő jogosult a szerződéstől elállni ok megadása nélkül az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ezt a jogot csakis a fogyasztó használhatja ki.

Az áru átvettnek van tekintve a vevő által, ha a vevő vagy általa meghatározott harmadik személy- a szállítót kivéve átveszi a megrendelt áru összes részétvagy ha a) az árut több részben kézbesítik, a legutolsó kézbesítés átvételével, b) több részből vagy darabból álló áru legutolsó rész  átvételekor, c) az áru ismételten csak meghatározott időben van kézbesítve, az elsőként kézbesített áru pillanatában.

A vevő elállhat a szerződéstől, melynek tárgya az áru kézbesítése még a szerződéstől való elállás időszakának kezdete előtt.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, melynek tárgya:

  • áru értékesítése a fogyasztó egyéni követelményei szerint, méretre készült vagy egy fogyasztónak készült termék,
  • gyorsan romlandó áru értékesítése,
  • védőcsomagolásban értékesített áru, amelyet az egészségvédelem vagy higiéniai okokból nem lehet visszaadni, amelynek védő csomagolását a kézbesítés után megbontották (pl. kupak, élelmiszerekkel való érintkezéskor),
  • áru eladása, amely jellegére való tekintettel más áruval lehet elválaszthatatlanul össze van keverve.

A vevő a szerződéstől való elállási jogát írásban vagy más adathordozón (napr. e-mailom)esetleg a kitöltött nyomtatvány elküldésévelérvényesítheti, amely elérhető a /vetel-szerzodestol.pdf

A szerződéstől való elállás jogát  a  bejelentés küldésével lehet érvényesíteni a 14 napos időszak utolsó napján is.

Az eladó aszerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadja a vevőnek a szerződés alapján kapott teljes összeget, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb díjakat. Az eladó azonos módon adja vissza az összeget, mint azt a vevő fizetésekor alkalmazott. A vevő más fizetési módban ismegállapodhataz eladóval.

Az eladó nem köteles a vevőnek megtéríteni az utólagos költségeket, ha a vevő kifejezetten más kézbesítési módot választott, mint a legolcsóbb általános eladó által kínált kézbesítési mód.  Utólagos költség alatt a kézbesítési költségek különbözete értendő, amelyet a vevő választott és ami eltér az eladó által kínált általános kézbesítéstől.

A szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles a vevőnek visszaadni az összeget azelőtt, hogy az áru kézbesítve lenne vagy ha a vevő nem bizonyítja az áru visszaküldését, és az eladó felveti, hogy az árut személyesen vagy általa meghatározott személlyelveszi át.

A vevő a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül kötelesvisszaküldeni az árut vagy azt leadni az eladónak vagy az általa meghatározott személynek. Ez az időszak betartottnak van tekintve, ha az áru a szállításra legkésőbb az időszak utolsó napján átadásra került.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az áru eladónak vagy általa meghatározott harmadik személy visszaadásával kapcsolatos költségeket, amelyek jellegükre való tekintettel nem lehet postai úton visszaküldeni.

A vevő felel az áru értékének csökkenéséért, ami olyan eljárás során keletkezett, ami az áru tulajdonságainak és működéséhez szükséges eljárás megállapítására szükséges kereten felüli.

A vevő a kézbesítés után kipróbálhatja az árut, nem használhatja azonban abban az esetben, ha eláll a szerződéstől. A jelleg, tulajdonságok és működés megállapításához a fogyasztó az áruval csak úgy manipulálhat és ellenőrizheti, amit azt az üzletben számára lehetővé tettek. A fogyasztótól megkövetelik, hogy a szerződéstől való elállás ideje alatt az áruval manipulálni és ellenőrizni csakis kellő óvatossággaltegye.

8. Viszályok alternatív megoldása

A vevő-fogyasztó- helyreállítási igényével jogosult az eladóhoz fordulni (pl. emailben), ha nem elégedett a móddal, amellyel az eladó a reklamációját intézte és úgy véli, hogy az eladó megszegte fogyasztói jogait. Ha az eladó erre a kérvényre a küldéstől számított30 napon belülelutasítóan válaszol vagy nem reagál, a fogyasztó (tovább ARS alany) a Tt. 391/2015 sz. törvény értelmébenjogosult a vita alternatív megoldására javaslatot tenni. Az ARS  alanyok a Tt. 391/2015 sz. törvény 3 § értelmébenszervek és felhatalmazott jogi személyek. Az ARS alanyok jegyzéke megtalálható a szlovák gazdasági minisztérium oldalán  www.mhsr.sk. A javaslatot a fogyasztó a Tt. 391/2015 12§ értelmében adhatja be.

A fogyasztó az RSO alternatív viták megoldásához egy platform általpanaszt adhat be, amely elérhető online a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKoldalon.

A viták alternatív megoldását módját csakis a fogyasztó- természetes személy használhatja, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem cselekszik vállalkozói tevékenységének, állásának vagy hivatásitárgyának keretén belül. A viták alternatív megoldása csak a fogyasztói szerződésből vagy azzal összefüggésben adódeladó és fogyasztó vitáit érinti. Az alternatív viták megoldása csakis a távolsági szerződéseket érinti. Nem érinti azokat a vitákat, amelyek értéke nem haladja meg a 20 Eurót. Az ARS alany a fogyasztótól az alternatív megoldás költségének megtérítését legfeljebb 5 Euró +ÁFA értékbenkövetelheti.

9. Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának célja a fogyasztói szerződés teljesítése, amelyet az eladó a vevővel ebben az internetes üzletbena megrendelés által megköt. Ez a fogyasztói szerződés egyúttal jogi alap a vevő személyes adatainak feldolgozásához. A vevő személyes adataia szerződés megkötéséhez szükségesszerződéses követelmények. A személyes adatok megadása feltétel az eshopban való vásárláshoz. Ha a vevő nem adja meg az összes megkövetelt személyes adatot, a szerződés meghiúsulását okozhatja.

Az eladó a személyes adatok feldolgozásakor a személyes adatok védelméről szóló 18/2018sz. törvény szerint jár el és csakis a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat dolgozza fel.

Az eladó a vevő általános adatait dolgozza fel.

A vevő személyes adatai az eladó információs rendszerében 10 évig vannak tárolva.

A vevő jogosult személyes adatait online módban a bejelentkezés után vagy esetleg más formában (e-mail, írásban) frissíteni az internetes üzlet, ügyfelek részlegben.

A fogyasztói szerződés céljából a személyes adatok harmadik résznek - kézbesítő vállalatoknak (futárszolgálat) és azoknaklehetnek átadva, akik a könyvelési bizonylatokat dolgozzák fel.

A vevő személyes adatai nincsenek nyilvánosságra hozva.

Az eladó a vevő személyes adatait a (email cím terjedelmében) Heureka Shopping s.r.o.vállalat részére a visszajelzés megszerzésére a vásárlással kapcsolatbancsakis az„Ügyfelek általkipróbálva“ program céljairahasználhatja.

A vevő jogosult az eladótól bizonylatot szerezni arról, hogy milyen személyes adatai lesznek feldolgozva az eladó eshopja által. A vevőnek jogában áll ezekhez az adatokhoz hozzáférni, hogy milyen céllal milyen kategóriájú adatok lesznek feldolgozva, meddig lesznek ezek a személyes adatok tárolva, létezik e automatizált egyéni döntés a profilációt beleértve.

A fent említett személyes adatok első megadása ingyenes. Avevő általigényeltadatok ismételt megadása5 Euró értékbendíjköteles.

A vevő az eladótól kérheti az őt érintő nem teljes személyes adatok kiegészítését vagy javítását. Kérheti ezen adatok feldolgozásának törlését vagy korlátozását. A vevő kifogásolhatja a személyes adatainak feldolgozását is.

A vevő személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen archivációs célok miatt is (Szlovákia törvényei értelmében az eladó köteles ezt teljesíteni, pl. könyvelési bizonylatok tárolása 10 évig). Ha a vevő személyes adatainak törlését kéri, amely összefügg az adásvételi szerződéssel, kérése el lehet utasítva.

A vevő jogosult arra, hogy az eladó korlátozza személyes adatainak feldolgozását akkor, ha ellenvetése van azok helyességét illetően még az eladó személyes adatok helyességének igazolásakor is.

A vevő jogosult az őt érintő személyes adatok megszerzésére, és amelyeket az eladónak biztosított strukturált, általánosan használt vagy géppel írott formában. A vevő jogosult ezeket a személyes adatokat más működtetőre átvinni, ha ez technikailag lehetséges.

A vevő jogosult ellentmondani, ha személyes adatai közvetlen marketing célokra vannak feldolgozva. Ugyanúgy kifogásolhatja, ha személyes adatai az eladó jogosult céljaira kerülnek feldolgozásra

A vevő ha sejti, hogy személyes adatai jogtalanul vannak feldolgozva, a személyes adatok védelme szervhez fordulhat és javaslatot nyújthat be a személyes adatok védelmére.

A fent említett információk a személyes adatok védelméről az előszerződéses kapcsolatokat is érintik (azaz az eshopban való regisztráció a jövőbeli vásárlás vagy igény, árajánlat vagy információk az eladó szolgáltatásaival kapcsolatban).

10. E-mailek küldése

Az eladónak jogában áll a következő típusú e-maileket küldeni a vevőnek:

  • tranzakciós e-mailek - információk a megrendelés állapotáról,
  • kérés a vásárolt termékek értékelésére (rendelésenként 1x),
  • személyre szabott termékvásárlási ajánlások a már megvásárolt termékek alapján (maximum havi 1x az e-mail listáról való leiratkozás lehetőségével).

11. Cookie-k

Az internetes üzlet helyes működésének biztosításához az eladó a vevő berendezésén kis adatfájlokat – sütiket menthet el, melyeknek köszönhetően az internetes üzlet bizonyos ideig tárolhatja a tevékenységekről és beállításokról (pl. bejelentkezési név, nyelv, betű nagysága) szóló adatokat. Az eladó internetes üzlete sütiket használ a vevő használati beállításainak elmentésére és az internetes üzlet elengedhetetlen működéséhez, esetleg marketing célokra. A vevő az összes berendezésében elmentett fájlt törölheti, és a böngészőjét úgy állíthatja be, hogy ne legyen lehetséges azok mentése. Ilyen esetben a vevő az internetes üzlet ismételt látogatásakor   valószínűleg manuálisan fogja módosítani a beállításokat és ezért némely szolgáltatás vagy funkció nem biztos hogy működni fog

Értékelések